Linda Lee夫妇看望大熊猫“Juan Juan”

  

    2010年9月23日,Linda Lee女士及其丈夫千里迢迢从澳大利亚来到中国保护大熊猫研究中心雅安碧峰峡基地特地看望其爱心认养的大熊猫宝宝“Juan Juan”。两年不见,夫妇俩非常想念它。当见到“Juan Juan”已经俨然从一个小姑娘长成大姑娘并出落的亭亭玉立时,他们感到既兴奋又欣慰,还在饲养员饲养员的指导下亲自给它喂食。